Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
13.09.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Український страховий капiтал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03062 м. Київ проспект Перемоги, 67
4. Код за ЄДРПОУ23707357
5. Міжміський код та телефон, факс0443711717 0443711717
6. Електронна поштова адресаusk@уck.net.ua
7. Голова ПравлiнняГончаров Олександр Михайлович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
11.09.2016припинено повноваженняГолова Наглядової радиТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтегралфiнанс" 32868111
10.126942
Рiшенням позачергових загальних зборiв ПРАТ "УСК" " (протокол № 3/2016 вiд 11 вересня 2016 р.) було припинено повноваження Голови Наглядової ради ПРАТ "УСК" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтегралфiнанс" (код за ЄДРПОУ 32868111), яке володiє 10,126942 % акцiй ПРАТ "УСК", у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якої особа перебувала на посадi з 17 квiтня 2014 року по 11 вересня 2016 року.
11.09.2016припинено повноваженнячлен Наглядової радиЧерняк Євген Зельманович
3.851586
Рiшенням позачергових загальних зборiв ПРАТ "УСК" (протокол № 3/2016 вiд 11 вересня 2016 р.) було припинено повноваження члена Наглядової ради ПРАТ "УСК" Черняка Євгена Зельмановича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володiє 3,851586 % акцiй ПРАТ "УСК", у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якої особа перебувала на посадi з 17 квiтня 2014 року по 11 вересня 2016 року.
11.09.2016припинено повноваженнячлен Наглядової радиБастрикiн Олексiй Iванович
0.051989
Рiшенням позачергових загальних зборiв ПРАТ "УСК" (протокол № 3/2016 вiд 11 вересня 2016 р.) було припинено повноваження члена Наглядової ради ПРАТ "УСК" Бастрикiна Олексiя Iвановича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володiє 0,051989 % акцiй ПРАТ "УСК", у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якої особа перебувала на посадi з 17 квiтня 2014 року по 11 вересня 2016 року.
11.09.2016обраночлен Наглядової радиМироненко Нелля Вiкторiвна
0
Рiшенням позачергових загальних зборiв ПРАТ "УСК" (протокол № 3/2016 вiд 11 вересня 2016 р.) було обрано членом Наглядової ради ПРАТ "УСК" Мироненко Неллю Вiкторiвну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради. Особа не володiє часткою у статутному капiталi ПРАТ "УСК". Посадову особу призначено на три роки. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ «Iнтегралфiнанс». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа є представником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтегралфiнанс" (код за ЄДРПОУ 32868111).
11.09.2016обраночлен Наглядової радиЧерняк Євген Зельманович
3.851586
Рiшенням позачергових загальних зборiв ПРАТ "УСК" (протокол № 3/2016 вiд 11 вересня 2016 р.) було обрано членом Наглядової ради ПРАТ "УСК" Черняка Євгена Зельмановича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володiє пакетом акцiй ПРАТ "УСК" у розмiрi 3,851586 %, у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради. Посадову особу призначено на три роки. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор УАСП ТОВ "КАIС", член Наглядової ради ПРАТ "УСК". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа є акцiонером ПРАТ "УСК".
11.09.2016обраночлен Наглядової радиБастрикiн Олексiй Iванович
0.051989
Рiшенням позачергових загальних зборiв ПРАТ "УСК" (протокол № 3/2016 вiд 11 вересня 2016 р.) було обрано членом Наглядової ради ПРАТ "УСК" Бастрикiна Олексiя Iвановича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який володiє пакетом акцiй ПРАТ "УСК" у розмiрi 0,051989 %, у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради. Посадову особу призначено на три роки. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради ПРАТ "УСК". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа є акцiонером ПРАТ "УСК".
11.09.2016обраноГолова Наглядової радиМироненко Нелля Вiкторiвна
0
Рiшенням Наглядової ради (протокол № 257 вiд 11 вересня 2016 р.) було обрано Головою Наглядової ради ПРАТ "УСК" Мироненко Неллю Вiкторiвну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради. Особа не володiє часткою у статутному капiталi ПРАТ "УСК". Посадову особу призначено на три роки. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ «Iнтегралфiнанс». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа є представником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтегралфiнанс" (код за ЄДРПОУ 32868111).