Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
08.09.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « КРЕДИТ ОПТИМА БАНК »
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01135 м.Київ вул. Дмитрiвська, 69
4. Код за ЄДРПОУ34819265
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 569-65-15 (044) 569-65-15
6. Електронна поштова адресаbank@credit-optima.com.ua
7. Тимчасово виконуючий обовязки Голови ПравлiнняДавiденко Роман Борисович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
07.09.2016призначеноПерший заступник Голови ПравлiнняСiчовий Володимир Олександрович* *
особа не надала згоди на розкриття персональних даних
0
Вiдповiдно до Протоколу No 52/2016 засiдання Спостережної Ради ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" вiд 07 вересня 2016 року прийнято рiшення призначити Радника Голови Правлiння Сiчового Володимира Олександровича, в порядку переведення, на посаду Першого заступника Голови Правлiння, а також ввести до складу членiв Правлiння ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" з 08.09.2016. Посадова особа часткою в статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв:Заступник керуючого Київського вiддiлення № 3 та №5 АБ «Укркомунбанк» м.Луганськ; Радник Голови Правлiння, Голова Правлiння ПАТ «БАНК РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»; Директор ТОВ «Фiнансова компанiя «Альфа-Iнвест Груп»; ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» - в.о. Голови Правлiння, Радник Голови Правлiння.