Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
02.09.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акціонерне товариство "Київстар"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03110 м.Київ Червонозоряний проспект, буд.51
4. Код за ЄДРПОУ21673832
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 2090070 (044) 2322184
6. Електронна поштова адресаinfo@kyivstar.net
7. ПрезидентЧернишов П.А.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
02.09.2016призначеноГолова Наглядової радиДевіс Ендрю Маркд/н д/н
д/н
0
2 вересня 2016 року Наглядовою радою емітента було прийнято рішення про призначення п. Ендрю Марка Девіса на посаду Голови Наглядової ради емітента. Призначення посадової особи на посаду Голови Наглядової ради емітента здійснено на підставі рішення Наглядової ради емітента, прийнятого у відповідності з положеннями ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту емітента, згідно з якими Голова наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з вимогою Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою не рідше, ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання про обрання членів Наглядової ради, та вказані зміни у персональному складі Наглядової ради емітента відбулися за ініціативою акціонерів емітента. 22 серпня 2016 року річними Загальними зборами акціонерів емітента було прийнято рішення про призначення п. Ендрю Марка Девіса на посаду члена Наглядової ради емітента. Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента: 0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: немає. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 1 листопада 2013 р. і по теперішній час п. Девіс обіймає посаду Головного фінансового директора групи, VimpelCom Holdings B.V. (Нідерланди); з жовтня 2010 р. по жовтень 2013 р. обіймав посаду головного фінансового директора компанії Verizon Communications Inc. (США); з серпня 2007 р. по вересень 2010 р. обіймав посаду головного фінансового директора компанії Vodafone India Limited (Індія), що входить до складу Vodafone Group plc. Пан Девіс входить до складу рад директорів низки компаній, які належать до групи VimpelCom Ltd., зокрема WIND Telecomunicazioni S.p.A. (Італія), Wind Telecom S.p.A. (Італія), ВАТ «Вимпел-Комунікації» (РФ), VimpelCom Ltd. (Нідерланди). Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.