Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
31.08.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01011 м. Київ вул. Лєскова, буд. 9
4. Код за ЄДРПОУ14305909
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 490-88-01 (044) 285-32-31
6. Електронна поштова адресаinfo@aval.ua
7. Голова Правлiння Лавренчук Володимир Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
31.08.2016призначеноЗаступник Голови Правлiння, член ПравлiнняШевченко Оксана Вiкторiвна- -
-
0
Рiшенням Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № СР-8/7 вiд 31.08.2016р.) постановлено призначити Шевченко Оксану Вiкторiвну засупником Голови Правлiння, членом Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль", вiдповiдальним за вертикаль Операцiйної пiдтримки, з 01 вересня 2016 року по 31 грудня 2019 року.

Протягом останнiх п'яти рокiв п. Шевченко О.В. працювала на таких посадах в АТ "Райффайзен Банк Аваль": з 01.03.2016р. по 31.08.2016р. - операцiйний директор департаменту операцiйного сервiсу; з 01.08.2014р. по 29.02.2016р. - директор департаменту операцiйного сервiсу; з 01.12.2009р. по 31.07.2014р. - директор департаменту органiзацiйного та процесного управлiння.

П. Шевченко О.В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоди на розкриття паспортних даних не надала.