Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
31.08.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03150 м. Київ вул. Антоновича, 127
4. Код за ЄДРПОУ00032112
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 247-38-38 (044) 247-80-82
6. Електронна поштова адресаbank@eximb.com
7. Перший заступник Голови Правління, член Правління Маноха С.О.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
30.08.2016призначеноЧлен наглядової радиБАТЮК Олег Володимирович- -
-
0
Відповідно до Указу Президента України від 30.08.2016 № 374/2016, призначено членом наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" БАТЮКА Олега Володимировича - директора товариства з обмеженою відповідальністю "Дентонс Юроп" (за згодою). Посадова особа згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, часткою в статутному капіталі не володіє.
Відповідно до статті 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність" термін повноважень членів наглядової ради державного банку - п'ять років.