Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.08.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м.Київ провулок Шевченка, 12
4. Код за ЄДРПОУ00039002
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 364 67 77
6. Електронна поштова адресаtatyana.solovenko@pib.ua
7. Заступник Голови ПравлiнняЧайников Олександр Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.08.2016припинено повноваженняГолова Наглядової РадиВасильєв Сергiй Олександрович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
0
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та згiдно зi Статутом банку Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 15.04.2016, в зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової Ради Банку Мiнiна Володимира Володимировича через звiльнення з Внєшекономбанку за власним бажанням без рiшення загальних зборiв акцiонерiв та необхiднiстю обрання Наглядової Ради Банку в повному складi.
Васильєв Сергiй Олександрович перебував на посадi Голови Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової РадиЗеленов Олександр Вiкторович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
0
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та згiдно зi Статутом банку Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 15.04.2016, в зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової Ради Банку Мiнiна Володимира Володимировича через звiльнення з Внєшекономбанку за власним бажанням без рiшення загальних зборiв акцiонерiв та необхiднiстю обрання Наглядової Ради Банку в повному складi.
Зеленов Олександр Вiкторович перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 7 рокiв i 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової РадиКузнецов Сергiй Володимирович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
0
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та згiдно зi Статутом банку Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 15.04.2016, в зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової Ради Банку Мiнiна Володимира Володимировича через звiльнення з Внєшекономбанку за власним бажанням без рiшення загальних зборiв акцiонерiв та необхiднiстю обрання Наглядової Ради Банку в повному складi.
Кузнецов Сергiй Володимирович перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 4 роки i 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016припинено повноваженняЧлена Наглядової РадиКарнаух Сергiй Юрiйович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
0
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та згiдно зi Статутом банку Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 15.04.2016, в зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової Ради Банку Мiнiна Володимира Володимировича через звiльнення з Внєшекономбанку за власним бажанням без рiшення загальних зборiв акцiонерiв та необхiднiстю обрання Наглядової Ради Банку в повному складi.
Карнаух Сергiй Юрiйович перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 2 роки i 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016припинено повноваженняЧлена Наглядової РадиЛогiнов Олексiй Львович
Згоди на розкриття даних не надав
0
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та згiдно зi Статутом банку Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 15.04.2016, в зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової Ради Банку Мiнiна Володимира Володимировича через звiльнення з Внєшекономбанку за власним бажанням без рiшення загальних зборiв акцiонерiв та необхiднiстю обрання Наглядової Ради Банку в повному складi.
Логiнов Олексiй Львович перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової РадиКухоренко Галина Петрiвна
Згоди на розкриття паспортних даних не надала
0
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та згiдно зi Статутом банку Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 15.04.2016, в зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової Ради Банку Мiнiна Володимира Володимировича через звiльнення з Внєшекономбанку за власним бажанням без рiшення загальних зборiв акцiонерiв та необхiднiстю обрання Наглядової Ради Банку в повному складi.
Кухоренко Галина Петрiвна перебувала на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової РадиАршинов Андрiй Михайлович
Згоди на розкриття паспортних даних на надав
0
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та згiдно зi Статутом банку Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 15.04.2016, в зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової Ради Банку Мiнiна Володимира Володимировича через звiльнення з Внєшекономбанку за власним бажанням без рiшення загальних зборiв акцiонерiв та необхiднiстю обрання Наглядової Ради Банку в повному складi.
Аршинов Андрiй Михайлович перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк» 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016обраноГолова Наглядової РадиДовлатов Артем Сергiйович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
0
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року обрано Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 8 чоловiк на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Довлатов Артем Сергiйович обраний на посаду Голови Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника Управлiння координацiї дочiрнiх банкiв, керуючий директор - вiце-президент ПАТ ВТБ; старший керуючий директор, директор Управлiння координацiї мiжнародного розвитку ПАТ «Сбєрбанк»; Радник Голови Внєшекономбанку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016обраноЧлен Наглядової РадиПерин Антон Валентинович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
0
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року обрано Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 8 чоловiк на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Перин Антон Валентинович обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Старший керуючий директор, Фiнансовий директор ПАТ «Сбєрбанк»; Радник Голови Внєшекономбанку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016обраноЧлен Наглядової РадиБурцев Георгiй Георгiйович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
0
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року обрано Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 8 чоловiк на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Бурцев Георгiй Георгiйович обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Аудитор АТ «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; Керiвник проектiв, Блок «Мiжнароднi Операцiї» ПАТ «Сбєрбанк»; Перший заступник начальника Апарату Голови Внєшекономбанку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016обраноЧлена Наглядової РадиКузнецов Сергiй Володимирович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
0
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року обрано Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 8 чоловiк на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Кузнецов Сергiй Володимирович обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор Правового департаменту Внєшекономбанку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016обраноЧлена Наглядової РадиБуря Олександр Геннадiйович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
0
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року обрано Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 8 чоловiк на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Буря Олександр Геннадiйович обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ЗАТ «Об'єднана Промислова Корпорацiя», Фiнансовий директор, керуючий директор; ЗАТ «Банк Iнтеза», директор Департаменту з управлiння проблемними активами, директор Департаменту з управлiння та монiторингу проблемних активiв; заступник / в.о. директора Департаменту управлiння ризиками Внєшекономбанку, директор Департаменту управлiння ризиками Внєшекономбанку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016обраноЧлен Наглядової РадиЛогiнов Олексiй Львович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
0
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року обрано Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 8 чоловiк на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Логiнов Олексiй Львович обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Вiце-президент – Голова Схiдно-Сибiрського банку, Вiце-президент ПАТ «Сбєрбанк». Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016обраноЧлен Наглядової РадиАршинов Андрiй Михайлович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
0
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року обрано Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 8 чоловiк на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Аршинов Андрiй Михайлович обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Ради Директорiв ВАТ «Спецiалiзований депозитарiй «IНФIНIТУМ» (м.Москва). Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016обраноЧлен Наглядової РадиЧерепович Євген Валерiйович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
0
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року обрано Наглядову Раду Банку у новому складi в кiлькостi 8 чоловiк на строк до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
Черепович Євген Валерiйович обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Промiнвестбанк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор з кредитування ЗАТ «Альфа-Банк» (Мiнськ, Бiлорусь), Виконавчий директор ВАТ «БПС-Сбєрбанк» (Мiнськ, Бiлорусь). Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комисiїУлупов В'ячеслав Євгенович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
0
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та згiдно зi Статутом банку Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 23.04.2015, з метою пiдвищення ефективностi роботи Ревiзiйної комiсiї i рiвня контролю фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
Улупов В'ячеслав Євгенович перебував на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк» 7 рокiв i 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїПантелєєв Олександр Олександрович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
0
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та згiдно зi Статутом банку Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 23.04.2015, з метою пiдвищення ефективностi роботи Ревiзiйної комiсiї i рiвня контролю фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
Пантелєєв Олександр Олександрович перебував на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк» 4 роки i 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїБiдний Олександр Валентинович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
2.8e-05
У вiдповiдностi до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» та згiдно зi Статутом банку Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» (далi – Банк) 26 cерпня 2016 року прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк», обраних рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 23.04.2015, з метою пiдвищення ефективностi роботи Ревiзiйної комiсiї i рiвня контролю фiнансово-господарської дiяльностi Банку.
Бiдний Олександр Валентинович перебував на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк» 20 рокiв i 4 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiонер ПАТ «Промiнвестбанк». Володiє 1130 шт. акцiями Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїПатюлiна Варвара Вiкторiвна
Згоди на розкриття паспортних даних не надала
0
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» 26 cерпня 2016 року обрано Ревiзiйну комiсiю Банку у новому складi в кiлькостi 3 чоловiк строком на 3 роки.
Патюлiна Варвара Вiкторiвна обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник директора Служби внутрiшнього контролю Внєшекономбанку, Перший заступник директора Служби внутрiшнього контролю Внєшекономбанку. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїПантелєєв Олександр Олександрович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
0
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» 26 cерпня 2016 року обрано Ревiзiйну комiсiю Банку у новому складi в кiлькостi 3 чоловiк строком на 3 роки.
Пантелєєв Олександр Олександрович обраний на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк». Представник Внєшекономбанку. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу Служби внутрiшнього контролю Внєшекономбанку, начальник Управлiння зовнiшнiх перевiрок Служби внутрiшнього контролю Внєшекономбанку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.08.2016обраноЧлен Ревiзiйної комiсiїБiдний Олександр Валентинович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
2.8e-05
За пiдсумками кумулятивного голосування Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Промiнвестбанк» 26 cерпня 2016 року обрано Ревiзiйну комiсiю Банку у новому складi в кiлькостi 3 чоловiк строком на 3 роки.
Бiдний Олександр Валентинович обраний на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Промiнвестбанк». Акцiонер ПАТ «Промiнвестбанк». Володiє 1130 шт. акцiями Банку. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: директор Будiвельної компанiї ТОВ "Етуаль". Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.