Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
22.08.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акціонерне товариство "Київстар"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03110 м.Київ Червонозоряний проспект, буд. 51
4. Код за ЄДРПОУ21673832
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 2090070 (044) 2322184
6. Електронна поштова адресаinfo@kyivstar.net
7. ПрезидентЧернишов П.А.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
22.08.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиДолгушин Борис Олександровичд/н д/н
д/н
0
22 серпня 2016 року річними Загальними зборами акціонерів емітента було прийнято рішення про припинення повноважень п. Долгушина Бориса Олександровича у якості члена Наглядової ради емітента. Припинення повноважень (звільнення з посади) посадової особи здійснено на підставі рішення річних Загальних зборів акціонерів емітента, прийнятого на підставі статуту емітента. Зміни у персональному складі Наглядової ради емітента пов’язані з вимогою Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якою не рідше, ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів приватного акціонерного товариства обов'язково вноситься питання прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Розмір пакета акцій, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента: 0% акцій. Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова особа: 0%. Наявність у посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: немає. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: на посаді члена Наглядової ради емітента – з 05.08.2013 року по 22.08.2016 року. Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.