Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "СПАС"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03040 м. Київ проспект 40 рiччя Жовтня, буд.70
4. Код за ЄДРПОУ31623500
5. Міжміський код та телефон, факс+38 067 544 88 50 д/н
6. Електронна поштова адресаnesterenko@ifc.ip-pluss.com
7. Голова правлiнняСiдорова Тетяна Анатолiївна

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
118.08.201623.08.2016Приватне акціонерне товариство "ВСК ІНШУРАНС ГРУП"3568994231.8360
Дата зміни 18.08.2016 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 23.08.2016 р. Частка акціонера Приватне акціонерне товариство "ВСК ІНШУРАНС ГРУП", Код за ЄДРПОУ 35689942, місцезнаходження вул. Інститутська, буд.19-Б, м.Київ, 01021, у загальній кількості акцій змінилася з 31.836% до 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 31.836% до 0.000%.