Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
22.08.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « КРЕДИТ ОПТИМА БАНК »
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01135 м.Київ вул. Дмитрiвська, 69
4. Код за ЄДРПОУ34819265
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 569-65-15 (044) 569-65-15
6. Електронна поштова адресаbank@credit-optima.com.ua
7. Тимчасово виконуючий обовязки Голови ПравлiнняДавiденко Роман Борисович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
122.08.2016Фiзична особа 10076
На пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого вiд ПАТ "НДУ", вх.№02-311 вiд 22.08.2016р, Публiчне акцiонерне товариство "Кредит Оптима Банк" (далi Банк), повiдомляє щодо змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Збiльшилась частка власника акцiй-фiзичної особи1; розмiр частки акцiонера-фiзичної особи1 у статутному капiталi Банку до змiни становив -0%, пiсля змiни-76,0%
222.08.2016Фiзична особа 20012
На пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого вiд ПАТ "НДУ", вх.№02-311 вiд 22.08.2016р, Публiчне акцiонерне товариство "Кредит Оптима Банк", повiдомляє щодо змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Збiльшилась частка власника акцiй-фiзичної особи 2; розмiр частки акцiонера-фiзичної особи 2 у статутному капiталi Банку до змiни становив -0%, пiсля змiни-12,0%
322.08.2016Фiзична особа 30012
На пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, отриманого вiд ПАТ "НДУ", вх.№02-311 вiд 22.08.2016р, Публiчне акцiонерне товариство "Кредит Оптима Банк" (далi Банк), повiдомляє щодо змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Збiльшилась частка власника акцiй-фiзичної особи3; розмiр частки акцiонера-фiзичної особи3 у статутному капiталi Банку до змiни становив -0%, пiсля змiни-12,0%