Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
19.08.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Хмельницькобленерго"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента29018 м. Хмельницький вул. Храновського, 11А
4. Код за ЄДРПОУ22767506
5. Міжміський код та телефон, факс(0382)78-78-59 67-06-67
6. Електронна поштова адресаvcp@oe.ic.km.ua
7. В.о. генерального директораКозачук Олег Iванович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
18.08.2016припинено повноваженняЧлен ДирекцiїПирожок Олександр Антоновичз/в
0
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" 18.08.2016 р. (протокол № 2)
вiдповiдно до ст.61 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п.18.12 Статуту Товариства.
Було обрано членом Дирекцiї за рiшенням Наглядової ради 15.06.2011 р.(протокол № 2).
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
18.08.2016припинено повноваженняЧлен ДирекцiїКравець Борис Васильович з/в
0.000258
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" 18.08.2016 р. (протокол № 2)
вiдповiдно до ст.61 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п.18.12 Статуту Товариства.
Було обрано членом Дирекцiї за рiшенням Наглядової ради 15.06.2011 р. (протокол № 2).
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
18.08.2016припинено повноваженняЧлен Дирекцiї Гаврилюк Алла Миколаївназ/в
0
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" 18.08.2016 р. (протокол № 2)
вiдповiдно до ст.61 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п.18.12 Статуту Товариства.
Було обрано членом Дирекцiї за рiшенням Наглядової ради 15.06.2011 р. (протокол № 2).
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
18.08.2016обраноЧлен Дирекцiї Iванюк Олег Григоровичз/в
0
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" 18.08.2016 р. (протокол № 2)
вiдповiдно до ст. 59 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п.п.18.3, 18.4, 18.13 Статуту Товариства.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Протягом останнiх п'яти рокiв працював заступником начальника Управлiння- начальником вiддiлу, заступником директора Департаменту - начальником вiддiлу Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заступником директора з маркетингу та енергозбуту, комерцiйним директором ПАТ "Хмельницькобленерго".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
18.08.2016обраноЧлен Дирекцiї Пилипенко Андрiй Олександровичз/в
0
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" 18.08.2016 р. (протокол № 2)
вiдповiдно до ст. 59 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п.п.18.3, 18.4, 18.13 Статуту Товариства.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Протягом останнiх п'яти рокiв працював у начальником юридичного вiддiлу ТОВ "Обербетон Україна" та ТОВ "Обербетон-Iнвест", радником з юридичних питань, директором з управлiння персоналом та юридичних питань ПАТ "Хмельницькобленерго".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
18.08.2016обраноЧлен ДирекцiїЛисий Iван Володимировичз/в
0
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" 18.08.2016 р. (протокол № 2)
вiдповiдно до ст. 59 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п.п.18.3, 18.4, 18.13 Статуту Товариства.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Протягом останнiх п'яти рокiв працював спецiалiстом з енергоменеджменту, заступником директора з управлiння проектами, керiвником Центру управлiння проектами КП "Група впровадження проекту з енергозбереження в адмiнiстративних i громадських будiвлях м. Києва", заступником директора з матерiально-технiчного постачання та капiтального будiвництва, директором з матерiально-технiчного постачання та капiтального будiвництва ПАТ "Хмельницькобленерго".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
18.08.2016обраноЧлен ДирекцiїСлободян Руслан Олександровичз/в
0
Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" 18.08.2016 р. (протокол № 2)
вiдповiдно до ст. 59 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п.п.18.3, 18.4, 18.13 Статуту Товариства.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Протягом останнiх п'яти рокiв працював заступником директора з енергонагляду, директором з iнформацiйних технологiй ПАТ "Хмельницькобленерго".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.