Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
19.08.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Державний земельний банк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03115 м. Київ вул. Генерала Вiтрука, 12
4. Код за ЄДРПОУ38591533
5. Міжміський код та телефон, факс+38 (044) 32-32-900 +38 (044) 32-32-896
6. Електронна поштова адресаsecurities@derzhzembank.com
7. Уповноважена особа ФГВФО на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ "Держзембанк"Федорченко Андрiй Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
18.08.2016призначеноУповноважена особа ФГВФО на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ "Держзембанк"Федорченко Андрiй Володимировичд/н д/н
д/н
0
На пiдставi пункту 1 частини п'ятої статтi 12 та частини четвертої статтi 34 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" (далi - Закон) та з метою виведення неплатоспроможного банку ПАТ "Держзембанк" з ринку у найменш витратний для Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi - Фонд) спосiб, виконавча дирекцiя Фонду 18 серпня 2016 року прийняла рiшення № 1573 "Про продовження строку тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ "Держзембанк". Строк тимчасової адмiнiстрацiї продовжено з 27.08.2016 року по 26.09.2016 року (включно). Також рiшенням № 1573 вiд 18.08.2016 року продовжено повноваження уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї У ПАТ "Держзембанк", що передбаченi статтями 37-39 Закону, Федорченка Андрiя Володимировича з 27.08.2016 року по 26.09.2016 року (включно).
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ "Держзембанк" Федорченко А. В. (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями ПАТ "Держзембанк" не володiє (розмiр пакета акцiй – 0%). Протягом останнiх п'яти рокiв Федорченко А. В. обiймав наступнi посади: директор, провiдний професiонал з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв.