Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
17.08.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМIЛЬНИЙ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03039 м.Київ пр-т Голосiївський,26а
4. Код за ЄДРПОУ20042839
5. Міжміський код та телефон, факс0442572014 0442580302
6. Електронна поштова адресаbank@fbank.com.ua
7. в.о.Голови ПравлiнняКвашнiн Олександр Сергiйович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
117.08.2016фiзична особа 1087.397254.8131
Публiчне АТ "Банк Фамiльний", на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд депозитарної установи, повiдомляє про змiни пакетiв власникiв акцiй банку, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Зменьшилась частка власника акцiй-фiзичної особи1, розмiр частки акцiонера-фiзичної особи1 до змiни 87,3972%, розмiр частки акцiонера-фiзичної особи1 пiсля змiни 54,8131%.
217.08.2016фiзична особа 2012.60276.9945
Публiчне АТ "Банк Фамiльний", на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд депозитарної установи, повiдомляє про змiни пакетiв власникiв акцiй банку, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Зменьшилась частка власника акцiй-фiзичної особи2, розмiр частки акцiонера-фiзичної особи2 до змiни 12,6027%, розмiр частки акцiонера-фiзичної особи2 пiсля змiни 6,9945%.
317.08.2016КРIСТЕЛА ЛIМIТЕД (CRISTELA LIMITED)6377870.000138.1924
Публiчне АТ "Банк Фамiльний", на пiдставi iнформацiї, отриманої вiд депозитарної установи, повiдомляє про змiни пакетiв власникiв акцiй банку, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Частка власника КРIСТЕЛА ЛIМIТЕД (CRISTELA LIMITED), реєстрацiйний номер 637787, мiсцезнаходження: Вотерфронт Драйв,19, 3540, Род Таун, Тортола, Британськi Вiргiнськi Острови, збiльшилась до 38,1924%, до змiни частка компанiї складала 0,0001%.