Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
15.08.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Українська акцiонерна страхова компанiя АСКА"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента69005 мiсто Запорiжжя вулиця Перемоги, 97-А
4. Код за ЄДРПОУ13490997
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 5202220 (044) 5202220
6. Електронна поштова адресаwww.aska.com.ua
7. Генеральний директор Шукатко Андрiй Олегович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
15.08.2016припинено повноваженняГоловний бухгалтерЯцук Лариса ВалентинiвнаВС 108643
15.12.1999 Червоногвардiйський РВ Макiївського УМВС України в Донецькiй областi
0
З 16.08.2016 року на пiдставi Наказу Генерального директора № 169-К вiд 15.08.2016 року припинено повноваження Яцук Лариси Валентинiвни (паспорт серiї ВС №108643, виданий 15.12.1999 р. Червоногвардiйським РВ Макiївського УМВС України в Донецькiй областi) на посадi Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА" в зв'язку з переведенням на посаду заступника головного бухгалтера за власним бажанням. На посадi Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА" перебувала 3,5 мiсяцi. Непогашена судимiсть у Яцук Л.В. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), яким володiє Яцук Л.В. в статутному капiталi емiтента складає 0 %. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник Головного бухгалтера.
15.08.2016призначеноГоловний бухгалтерКозорiз Валентина ВасилiвнаАЕ 701936
31.07.1997 Центр-Мiський РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
На пiдставi Наказу Генерального директора № 170-К вiд 15.08.2016 року за згодою особи на посаду Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА" з 16.08.2016 року призначено Козорiз Валентину Василiвну (паспорт серiї АЕ №701936, виданий 31.07.1997 р. Центр-Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). На посаду призначено безстроково. Непогашена судимiсть у Козорiз В.В. за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках), яким володiє Козорiз В.В. в статутному капiталi емiтента складає 0 %. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник Головного бухгалтера та Головний бухгалтер.