Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
16.08.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АРТ КАПIТАЛ"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03151 м. Київ вул. Народного ополчення, 1
4. Код за ЄДРПОУ33308667
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 490-51-86 (044) 490-51-86
6. Електронна поштова адресаlaw@artcapital.ua
7. ДиректорЗаражевський Iван Сергiйович

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
212.08.2016фiзична особа-0100
Згiдно реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ "НДУ" станом на 08.08.2016 р. та отриманого Емiтентом 12.08.2016 р., пакет акцiй фiзичної особи збiльшився i становить 24 000 000 акцiй, що складає 100% вiд загальної кiлькостi акцiй Емiтента та 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Емiтента.
112.08.2016ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПАНТЕК"320732631000
Згiдно реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ "НДУ" станом на 08.08.2016 р. та отриманого Емiтентом 12.08.2016 р., пакет акцiй ТОВ "ПАНТЕК" зменшився i складає 0 акцiй.