Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
11.08.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
2. Організаційно-правова форма емітента
3. Місцезнаходження емітента01001 м.Київ провулок Шевченка, 12
4. Код за ЄДРПОУ00039002
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 364 67 77
6. Електронна поштова адресаtatyana.solovenko@pib.ua
7. Заступник Голови ПравлiнняЧайников Олександр Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
11.08.2016Голова ПравлiнняРожок Андрiй Володимирович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
0
У зв'язку iз погодженням Нацiональним банком України 09 серпня 2016 року Рожка Андрiя Володимировича на посаду Голови Правлiння ПАТ "Промiнвестбанк" та на пiдставi рiшення Наглядової Ради Банку вiд 22.06.2016 року, протокол №18, Рожок Андрiй Володимирович з 10 серпня 2016 року вступив на посаду Голови Правлiння (наказ вiд 10.08.2016 року №1682-к). Строк, на який призначено посадову особу, не визначений. Посади, якi обiймав Рожок А.В. протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Фiнбанк" (з листопада 2009 року по квiтень 2012 року), Заступник Голови Правлiння ПАТ "Сбербанк" (з квiтня 2012 року по червень 2016 року), в.о. Голови Правлiння ПАТ "Промiнвестбанк" (з 22.06.2016 року по 09.08.2016 року). Часткою в статутному капiталi ПАТ "Промiнвестбанк" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття його паспортних даних не надав.
11.08.2016припинено повноваженняВиконуючий обов'язки Голови ПравлiнняРожок Андрiй Володимирович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
0
У зв'язку iз погодженням Нацiональним банком України 09 серпня 2016 року Рожка Андрiя Володимировича на посаду Голови Правлiння ПАТ "Промiнвестбанк" та на пiдставi рiшення Наглядової Ради Банку вiд 22.06.2016 року, протокол №18, з 10 серпня 2016 року припиненi повноваження Рожка Андрiя Володимировича на посадi виконуючого обов'язки Голови Правлiння ПАТ "Промiнвестбанк". Посади, якi обiймав Рожок А.В. протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Фiнбанк" (з листопада 2009 року по квiтень 2012 року), Заступник Голови Правлiння ПАТ "Сбербанк" (з квiтня 2012 року по червень 2016 року), в.о. Голови Правлiння ПАТ "Промiнвестбанк" (з 22.06.2016 року по 09.08.2016 року). Часткою в статутному капiталi ПАТ "Промiнвестбанк" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття його паспортних даних не надав.