Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
09.08.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство"Акцiонерний комерцiйний банк"Траст-капiтал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01103 м.Киїiв Пiдвисоцького,7
4. Код за ЄДРПОУ26519933
5. Міжміський код та телефон, факс(044)206-33-88 (044)206-33-88
6. Електронна поштова адресаmag@tc-bank.com
7. Голова ПравлiнняКравченко Петро Iванович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
08.08.2016обраноЧлен Правлiння, Начальник служби внутрiшнього монiторингуМурашко Антонiна Миколаївна
0
Рiшення про призначення посадової особи емiтента прийнято рiшенням Наглядової ради вiд 08 серпня 2016 року (Протокол №2016-08).Посадова особа Мурашко Антонiна Миколаївна (Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних) призначена на посаду Члена Правлiння, Начальника служби внутрiшнього монiторингу. Часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, не погашеної судимостi за корисливi та посадi злочини не має.Протягом останнiх п`яти рокiв особа обiймала посаду: Член Правлiння, Фiнансовий директор ПАТ "ВiЕйБi Банк"; Заступник Директора ТОВ “Фiнком-Аудит”.

Stockworld's telegram
Календарь видео
Подробнее