Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
08.08.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01024 мiсто Киїа Круглоунiверситетська, 14
4. Код за ЄДРПОУ32670627
5. Міжміський код та телефон, факс0443645747 0443645747
6. Електронна поштова адресаsk@sk-point.com
7. Голова ПравлiнняКарпенко Сергiй Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
08.08.2016звільненоГоловний Бухгалтер Решетняк Валентина IванiвнаЕК 571426
12.09.1997 Артемiвський РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй обл.
0
На пiдставi Наказу Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" ( № 264-К вiд 05.08.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: 05.08.2016р. звiльнено з посади Головного Бухгалтера Решетняк Валентину Iванiвну (паспорт ЕК 571426 виданий 12.09.1997р. Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй обл.), володiє пакетом акцiй (у вiдсотках) в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, перебувала на посадi протягом 5 рокiв.
08.08.2016призначеноГоловний Бухгалтер Полiщук Свiтлана АнатолiївнаСН 890042
13.08.1998 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
0
На пiдставi Наказу Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПОIНТ" ( № 265-К вiд 05.08.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб: з 08.08.2016р. безстроково призначено на посаду Головного Бухгалтера Полiщук Свiтлану Анатолiївну (паспорт СН 890042 виданий 13.08.1998р. Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) володiє пакетом акцiй (у вiдсотках) в статутному капiталi емiтента в розмiрi - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: з жовтня 2010р. по жовтень 2015р. Головний бухгалтер ПАТ "СК "ЕТАЛОН"; з листопада 2015 р. по липень 2016 р. Головний Бухгалтер ПАТ «УСК «ГАРАНТ-ЛАЙФ».