Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
27.07.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПАТ "АЛЬПАРІ БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01033 Київ Тарасівська, б.19
4. Код за ЄДРПОУ38377143
5. Міжміський код та телефон, факс/044/364-73-70 /044/364-73-70
6. Електронна поштова адресаo.ushakova@alpari-bank.com.ua
7. Голова ПравлінняКраснощок О.П.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.07.2016призначеноЧлен ПравлінняЛокощенко Катерина Володимирівнад/в д/в
д/в
0
Рішення про призначення Члена Правління Локощенко Катерину Володимирівну (згоди на розкриття паспортних даних не надала) прийнято Спостережною Радою (протокол №14 від 27.07.2016 р). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останніх 5 років працювала в ПАТ “БАНК «ТАВРИКА» на посаді начальника відділу фінансового моніторингу, заступника начальника управління ліквідаційних процедур, начальника управління ліквідаційних операцій, в ПАТ «ФІНАНС БАНК» на посаді начальника відділу фінансового моніторингу, начальника управління фінансового моніторингу, заступника начальника фінансового моніторингу, заступника начальника управління комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу.Термін на який призначено особу – безстроково.