Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
27.07.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03062 Київ пр-т Перемоги,67
4. Код за ЄДРПОУ22868414
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 205-37-26 (044) 205-37-26
6. Електронна поштова адресаoffіce@buc.com.ua
7. Голова ПравлінняТіхоміров О.В.

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
122.07.201626.07.2016ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОКІЛ"31040860021.5373
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підставі Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 22.07.2016 р. , отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 26.07.2016 р., повідомляє про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій банку. У зв’язку зі збільшенням статутного капіталу банку шляхом додаткової емiсiї акцiй: Збільшилась частка власника – юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОКІЛ" (місцезнаходження: 39352,Полтавська область, Новосанжарський район, село Соколова Балка, вулиця Перемоги, 27 В, код за ЄДРПОУ 31040860) Розмір частки, яка належить ТОВ «СОКІЛ», до збільшення становив 0,0% від загальної кількості акцій та 0,0% від кількості голосуючих акцій, після збільшення становить 21,5373% від загальної кількості акцій та 21,8253% від кількості голосуючих акцій.
222.07.201626.07.2016фізична особа68.453952.7933
ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на підставі Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 22.07.2016 р. , отриманого від ПАТ «Національний депозитарій України» 26.07.2016 р., повідомляє про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій банку. У зв’язку зі збільшенням статутного капіталу банку шляхом додаткової емiсiї акцiй: Зменшилася частка власника – «фізичної особи» - Бєлашова Сергія Володимировича. Розмір частки, яка належить «фізичній особі», до зменшення становив 68,4539% від загальної кількості акцій та 69,7069% від кількості голосуючих акцій, після зменшення становить 52,7933% від загальної кількості акцій та 53,4991% від кількості голосуючих акцій.