Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
15.07.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента02160 м. Київ проспект Возз'єднання, 19
4. Код за ЄДРПОУ30968986
5. Міжміський код та телефон, факс044 499 77 61 044 499 77 60
6. Електронна поштова адресаashevkoplyas@alfaic.ua
7. Виконуючий обов'язки Голови ПравлiнняБаженов Денис Леонiдович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
06.07.2016припинено повноваженняГолова ПравлiнняМейзнер Яцек Якуб
0
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №02 вiд 06.07.2016 р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:
Припинено повноваження Голови Правлiння Мейзнера Яцека Якуба, який обiймав зазначену посаду 8 рокiв та 7 мiсяцiв.
06.07.2016обраноВиконуючий обов'язки Голови ПравлiнняБаженов Денис Леонiдович
0
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №02 вiд 06.07.2016 р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:
Обрано Виконуючим обов'язки Голови Правлiння, Першого заступника Голови Правлiння ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» Баженова Дениса Леонiдовича. Посадову особу обрано на строк – до моменту обрання Голови Правлiння. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: керiвника корпоративного ризик-менеджменту, керiвника проектiв, Першого заступника Голови Правлiння.
06.07.2016обраноЧлен ПравлiнняСабарiна Олена Григорiвна
0
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №02 вiд 06.07.2016 р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:
Обрано Членом Правлiння Сабарiну Олену Гргорiвну. Посадову особу обрано на строк – до 31.12.2016 року. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Директора фiнансового.
06.07.2016обраноЧлен ПравлiнняЛотоцька Свiтлана Вiкторiвна
0
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (Протокол №02 вiд 06.07.2016 р.) вiдбулися наступнi змiни складу посадових осiб:
Обрано Членом Правлiння Лотоцьку Свiтлану Вiкторiвну. Посадову особу обрано на строк – до 31.12.2016 року. Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Заступника Голови Правлiння адмiнiстративно-управлiнського апарату, Заступника Голови Правлiння з корпоративних продажiв