Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
15.07.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПАТ КБ "Центр"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03039 м. Київ проспект Науки 54-Б
4. Код за ЄДРПОУ37119553
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 393-74-00 (044) 393-74-06
6. Електронна поштова адресаavegera@bankcenter.com.ua
7. т.в.о. Голови ПравлінняКлимович І.Л.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
01.07.2016припинено повноваженняЗаступник Голови Правління, Член ПравлінняКалинчук Ігорь Павлович
0
Згідно протоколу засідання Наглядової ради ПАТ КБ "Центр" №60 від 01.07.2016 р. прийнято рішення про припинення повноважень Калинчука Ігоря Павловича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) на посаді Заступник Голови Правління, Член Правління з 01 липня 2016 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 03 березня 2016 р.
Stockworld's telegram
Календарь видео
Подробнее