Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
10.07.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49074 Днiпропетровськ Батумська, 11
4. Код за ЄДРПОУ14360080
5. Міжміський код та телефон, факс0567896152 0567353299
6. Електронна поштова адресаalla.marchenko@a-bank.com.ua
7. Голова ПравлiнняКандауров Ю.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
12.07.2016припинено повноваженняЧлен ПравлiнняПiкуш Сергiй Петрович
0
Засiданням Наглядової Ради Банку прийнято рiшення звiльнити (припинити повноваження) - Пикуша Сергiя Петровича - Заступника Голови Правлiння Банку - Керiвника Напрямку корпоративних продаж. (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних)
Дата прийняття рiшення : 12.07.2016 року.
Пiдстава рiшення : протокол Наглядової ради вiд 12.07.2016 року.
Обгрунтовання : звiльнення посадової особи .
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадови та корисливi злочини.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 27.05.2015.