Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
08.07.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 м. Київ Кудрявський узвiз, б.2
4. Код за ЄДРПОУ39544699
5. Міжміський код та телефон, факс/044/ 590-46-61 /044/ 590-46-64
6. Електронна поштова адресаo.trubitsyna@crystalbank.com.ua
7. Голова ПравлiнняГребiнський Леонiд Андрiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
08.07.2016припинено повноваженняЗаступник Голови ПравлiнняОлiйник Iгор АнатолiйовичСА 587154
22.11.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
0
Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» вiд 08 липня 2016 року (Протокол № 67), прийнято рiшення про наступне:
- Припинити з 08 липня 2016 року (останнiй день виконання повноважень) повноваження Члена правлiння, заступника Голови Правлiння Олiйника Iгоря Анатолiйовича. Паспорт серiя СА № 587154, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 22.11.1997р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями та часткою в статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» не володiє. Перебував на посадi з 12.05.2016 року. На дану посаду нiкого не призначено.