Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
08.07.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД IМЕНI КОМIНТЕРНУ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49023 м. Днiпро Комiнтерну,7
4. Код за ЄДРПОУ05393062
5. Міжміський код та телефон, факс (056) 787-92-06 (056) 787-92-06
6. Електронна поштова адресаInfo.kominmet@gmail.com
7. В. о. голови правлiнняЄгоров С.В.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
06.07.2016припинено повноваженняЗаступник голови правлiння Мучкiн Андрiй Володимирович СА 679196
24.03.1998 Енергодарським МВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
0
Посадова особа Заступник голови правлiння ПАТ “Комiнмет” Мучкiн Андрiй Володимирович (паспорт: серiя СА № 679196, виданий 24.03.1998р. Енергодарським МВ УМВС України в Запорiзькiй обл.) звiльнений 06.07.2016р. вiдповiдно до наказу №160 вiд 06.07.2016р. у зв’язку з заявою про припинення обов’язкiв за власним бажанням. Не володiє часткою в Статутному капiталi емiтента. Перебув на посадi з 22.04.2015р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть звiльненої посадової особи нiкого не призначено.