Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
05.07.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04119 м. Київ Дегтярівська,27-Т(літера А)
4. Код за ЄДРПОУ35590956
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 392-93-97 (044) 392-93-73
6. Електронна поштова адресаvkutova@ap-bank.com
7. Голова ПравлінняЩепанський С.А.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
04.07.2016призначеноЧлен ПравлінняПанченко Артем Васильович
0
Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» від 04 липня 2016 року (Протокол № 20), прийнято рішення, а саме: - Призначено з «05» липня 2016 року Панченка Артема Васильовича на посаду члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» строком на 5 років (згоди на оприлюднення паспортних даних, Панченком А. В. не надано). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК». Протягом останніх п'яти років своєї трудової дiяльностi Панченко А. В. обіймав посади: ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»: начальник управління методології та розробки продуктів Департаменту корпоративного бізнесу. ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»: начальник Відділу розвитку продажів малого та середнього бізнесу Управління продажів корпоративного бізнесу. ПАТ «БАНК ФОРУМ»: директор Департаменту малого та середнього бізнесу. ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: заступник директора Департаменту по роботі з малим та середнім бізнесом з питань розвитку середнього бізнесу. ПАТ «АЛЬФА БАНК»: заступник начальника Управління координації та розвитку кредитних процесів Департаменту продуктів для малого та середнього бізнесу.