Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
04.07.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Iвано-Франкiвськцемент"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента77422 с. Ямниця немає
4. Код за ЄДРПОУ00292988
5. Міжміський код та телефон, факс(0342)583712 (0342)583764
6. Електронна поштова адресаvorobets@ifcem.if.ua
7. голова правлiнняКруць Микола Федорович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
01.07.2016обранозаступник голови правлiнняКруць Тарас МиколайовичСЕ 023607
22.02.2001 Iвано-Франкiвський МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi
0
Рiшенням правлiння ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол №22 вiд 01.07.2016р.) обрано з 01.07.2016р. на строк до 01.07.2017р. заступником голови правлiння члена правлiння Круця Тараса Миколайовича (паспорт серiя СЕ №023607, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi 22.02.2001 року). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення останнi 5 рокiв займав посади начальника комерцiйного вiддiлу, члена правлiння ПАТ «Iвано-Франкiвськцемент».
01.07.2016припинено повноваженнячлен правлiнняЗаяць Богдан ЙосиповичСС 201544
27.02.1997 Iвано-Франкiвський МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi
8e-05
Рiшенням наглядової ради ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол №97 вiд 01.07.2016р.) вiдкликано iз займаної посади з 01.07.2016р. вiдповiдно до поданої заяви члена правлiння Товариства Заяця Богдана Йосиповича (паспорт серiя СС №201544, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi 27.02.1997 року). На данiй посадi перебував 2 роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi 0,00008%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
01.07.2016обраночлен правлiнняМаковiйчук Микола ВасильовичСС 195340
30.12.1996 Iвано-Франкiвський МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiйй областi
0
Рiшенням наглядової ради ПАТ "Iвано-Франкiвськцемент" (протокол №97 вiд 01.07.2016р.) обрано з 01.07.2017р. на строк до 01.07.2017р. членом правлiння Маковiйчука Миколу Васильовича (паспорт серiя СС №195340, виданий Iвано-Франкiвським МВ УМВС в Iвано-Франкiвськiй областi 30.12.1996 року). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До призначення останнi 5 рокiв займав посади головного iнженера з виробництва в’яжучих матерiалiв, начальника цементного виробництва-головного iнженера цементного виробництва ПАТ «Iвано-Франкiвськцемент».