Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
02.07.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04080 м.Київ вул.Фрунзе, 25
4. Код за ЄДРПОУ36002395
5. Міжміський код та телефон, факс(044)396-98-00 (044)364-98-01
6. Електронна поштова адресаm.korneva@bank34.ua
7. Голова ПравлінняВ.А.Іщенко

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
02.07.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної радиЛитвинюк Володимир Анатолійовичн/д д/н
н/д
0
Рішення про припинення повноважень прийнято единим акціонером емітента 02.07.2016 р. Припинення повноважень посадової особи з 03.07.2016р. виконано на підставі його заяви про вихід зі складу Спостережної ради. Посадова особа Литвинюк Володимир Анатолійович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), який займав посаду Член Спостережної ради, припинила повноваження. Часткою в статутному капіталі емiтента та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2010р. Іншу особу на посаду замість особи, повноваження якої припинено, не обрано.