Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
01.07.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04119 м.Київ Дегтярівська, 27-Т (літера А)
4. Код за ЄДРПОУ35590956
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 392-93-97 (044) 392-93-73
6. Електронна поштова адресаvkutova@ap-bank.com
7. Голова ПравлінняЩепанський С. А.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
30.06.2016призначеноЧлен ПравлінняШклярук Олексій Григорович
0
Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» від 30 червня 2016 року (Протокол № 18), прийнято рішення, а саме: - Призначено з «01» липня 2016 року Шклярука Олексія Григоровича на посаду члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» строком на 5 років (згоди на оприлюднення паспортних даних Шкляруком О. Г. не надано). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК». Протягом останніх п'яти років своєї трудової дiяльностi Шклярук О.Г. обіймав посади: ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»: директор Департаменту регіонального ризик-менеджменту та підтримки, уповноважений представник директора з оцінки ризиків; начальник управління з оцінки ризиків малого та середнього бізнесу, менеджер з оцінки ризиків МСБ управління з оцінки ризиків малого та середнього бізнесу Департаменту оцінки ризиків малого та середнього бізнесу; менеджер з оцінки ризиків МСБ, головний спеціаліст з оцінки ризиків МСБ управління з оцінки ризиків малого та середнього бізнесу Департаменту оцінки ризиків роздрібного бізнесу. АТ ПРОКРЕДИТ БАНК: в.о. керівника відділу бізнес-клієнтів.
30.06.2016припинено повноваженняЧлен ПравлінняРичик Олег Олександрович
0
Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» від 30 червня 2016 року (Протокол № 18), прийнято рішення, а саме: - Припинено повноваження (звільнено) члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» Ричика Олега Олександровича за угодою сторін «04 » липня 2016 року (останній день повноважень) (згоди на оприлюднення паспортних даних Ричиком О.О. не надано). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК». Перебував на посаді 11 місяців. Замість звільненої особи нікого не призначено.