Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.06.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ “ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО”
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента73000 м. Херсон Пестеля, 5
4. Код за ЄДРПОУ05396638
5. Міжміський код та телефон, факс/0552/ 48-03-19 22-61-73
6. Електронна поштова адресаfinans@co.ksoe.com.ua
7. Голова правлiнняСафронов Iгор Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.06.2016припинено повноваженняЧлен правлiнняГетманов Володимир Анатолiйович
0
Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" (Протокол вiд 29.06.2016 року) припинено повноваження члена правлiння ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" Гетманова Володимира Анатолiйовича у зв’язку iз звiльненням з роботи.
Гетманов Володимир Анатолiйович не має у власностi акцiй Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з травня 2010 року.
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
На дату подачi особливої iнформацiї iншого члена правлiння ПАТ “ЕК ”Херсонобленерго” не призначено.