Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
29.06.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "Траст-капiтал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01103 м. Київ вул. Пiдвисоцького, 7
4. Код за ЄДРПОУ26519933
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 206 33 88 (044) 206 33 51
6. Електронна поштова адресаmag@tc-bank.com
7. Голова ПравлiнняКравченко Петро Iванович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
24.06.2016припинено повноваженняЧлен Правлiння, Начальник служби фiнансового монiторингуКорнiєнко Володимир Васильович
0
Рiшення про припинення повноважень посадової особи емiтента прийнято рiшенням Наглядової ради вiд 24 червня 2016 року (Протокол Наглядової ради ПАТ "АКБ "Траст-капiтал" №2016-04). Посадова особа Корнiєнко Володимир Васильович (Посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних даних) припинила повноваження на посадi Член Правлiння, Начальника служби фiнансового монiторингу. Часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, не погашеної судимостi за корисливi та посадi злочини не має. Строк, протягом якого перебувала на посадi,4 роки. На мiсце посадової особи нiкого не признчено.