Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
24.06.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м.Київ провулок Шевченка, 12
4. Код за ЄДРПОУ00039002
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 364 67 77
6. Електронна поштова адресаtatyana.solovenko@pib.ua
7. Заступник Голови ПравлiнняЧайников Олександр Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
22.06.2016призначеноВиконуючий обов'язки Голови ПравлiнняРожок Андрiй Володимирович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
0
Згiдно рiшення Наглядової Ради (протокол №18 вiд 22.06.2016 року) з 22.06.2016 Виконуючим обов'язки Голови Правлiння ПАТ "Промiнвестбанк" призначено Рожка Андрiя Володимировича. Строк, на який призначено посадову особу, не визначено. Посади, якi обiймав Рожок А.В. протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Фiнбанк" (з листопада 2009 року по квiтень 2012 року); Заступник Голови Правлiння ПАТ "Сбербанк" (з квiтня 2012 року по червень 2016 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття його паспортних даних не надав.
22.06.2016припинено повноваженняВиконуючий обов'язки Голови ПравлiнняКравець Владислав Iванович
Згоди на розкриття паспортних даних не надав
0
Згiдно Рiшення Наглядововї Ради (протокол №18 от 22.06.2016) з 22.06.2016 припиненi повноваження Кравця Владислава Iвановича як виконуючого обов'язки Голови Правлiння ПАТ "Промiнвестбанк", якi були покладенi на нього з 29.04.2016. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття його паспортних даних не надав. Кравець В.I. з 22.06.2016 продовжує займати посаду Директора з корпоративного бiзнесу, член Правлiння ПАТ "Промiнвестбанк".