Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
22.06.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « КРЕДИТ ОПТИМА БАНК »
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01135 м.Київ вул. Дмитрiвська, 69
4. Код за ЄДРПОУ34819265
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 569-65-15 044) 569-65-15
6. Електронна поштова адресаbank@credit-optima.com.ua
7. Тимчасово виконуючий обовязки Голови ПравлiнняБужак Владислав Валентинович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
21.06.2016припинено повноваженнявиконуючий обовязки Голови ПравлiнняСiчовий Володимир Олександрович* *
особа не надала згоди на розкриття персональних даних
0
Вiдповiдно до Протоколу No 42/2016 засiдання Спостережної Ради ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" вiд 21 червня 2016 року прийнято рiшення звiльнити Сiчового Володимира Олександровича з посади виконуючого обовязки Голови Правлiння а також вивести зi складу членiв Правлiння ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" з 21.06.2016.Посадова особа на посадi перебувала з 21.04.2016 року.Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" не володiє.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
21.06.2016Тимчасово виконуючий обовязки Голови ПравлiнняБужак Владислав Валентинович* *
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
0
Вiдповiдно до Протоколу No 42/2016 засiдання Спостережної Ради ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" вiд 21.06.2016р. прийнято рiшення покласти з 22.06.2016р. тимчасове виконання обовязкiв Голови Правлiння ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" на Заступника Голови Правлiння Банку Бужака Владислава Валентиновича.
Посадова особа часткою в статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: АБ "Київська Русь"- заступник начальника вiддiлу попередньої роботи з питань кредитування та перевiрки заставного майна того ж управлiння та департаменту, ДП "Український iнститут промислової власностi", помiчник директора , ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" - начальник Управлiння банкiвської безпеки, член Правлiння.