Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
10.06.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента93403 Луганська область, м. Сєвєродонецьк вул. Пивоварова 5
4. Код за ЄДРПОУ33270581
5. Міжміський код та телефон, факс(0645) 71-33-93 (0645) 71-43-99
6. Електронна поштова адресасenbum@azot.lg.ua
7. Голова ПравлінняБугайов Л.С.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
08.06.2016обраноГолова Наглядової РадиХалін Олександр Сергійович- -
-
0
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" від 08.06.2016 р. (Протокол № 08/06/2016 від 08.06.2016 р.) обрано Головою Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" члена Наглядової ради Халіна Олександра Сергійовича.
Згода на публікацію паспортних даних не отримана.
Часткою в статутному капіталі ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" не володіє.
Підстава обрання - вимоги Статуту Товариства, рішення Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" від 08.06.2016 р.
Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки;
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор, директор.
08.06.2016обраноЗаступник Голови Наглядової РадиКікта Олег Олександрович- -
-
0
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" від 08.06.2016 р. (Протокол № 08/06/2016 від 08.06.2016 р.) обрано Заступником Голови Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" члена Наглядової ради Кікту Олега Олександровича.
Згода на публікацію паспортних даних не отримана.
Часткою в статутному капіталі ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" не володіє.
Підстава обрання - вимоги Статуту Товариства, рішення Наглядової ради ПрАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ" від 08.06.2016 р.
Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки;
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з економіки і фінансів, генеральний директор, перший заступник генерального директора, перший заступник директора.