Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
30.05.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ вул. Хрещатик, буд. 8-А
4. Код за ЄДРПОУ19364259
5. Міжміський код та телефон, факс044-490-52-30 044-490-52-30
6. Електронна поштова адресаkorogodskaya@xbank.com.ua
7. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї Костенко Iгор Iванович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
30.05.2016звільненоГоловний бухгалтерЮр Валентина Миколаївна- -
-
0
Вiдповiдно до Наказу № 354-к вiд 30.05.2016 Юр Валентину Миколаївну (згода на розкриття паспортних даних не надана) 03 червня 2016 року звiльнено з посади Головного бухгалтера ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за угодою сторiн. Юр В.М. акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 26.10.2000.
30.05.2016призначеноТимчасово виконуючий обов'язки Головного бухгалтераЧехмиза Веронiка Володимирiвна- -
-
0
Вiдповiдно до Наказу № 354-к вiд 30.05.2016 виконання обов’язкiв головного бухгалтера ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» з 03 червня 2016 року тимчасово покладено на виконавчого директора операцiйного департаменту ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» Чехмизу Веронiку Володимирiвну.

Чехмиза Веронiка Володимирiвна (згода на розкриття паспортних даних не надана) акцiями банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв займала посади в ТОВ «КБ «Експобанк», ПАТ «Юнекс Банк», ПАТ «Банк Форум», ПАТ «Банк Нацiональний кредит». На сьогоднiшнiй день iнших посад не займає.