Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
30.05.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04071 м. Київ вул. Нижній Вал, буд. 17/8
4. Код за ЄДРПОУ30370711
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 591-04-34 (044) 482-52-01
6. Електронна поштова адресаo_lavrenko@csd.ua
7. Голова ПравлінняЖуров Г.М.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.05.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиТарасенко Олексій Олександровичд/в д/в
д/в
0
27.05.2016 від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що здійснює управління часткою акціонера - держави у статутному капіталі ПАТ "НДУ", отримано повідомлення вих. № 12/01/11874 від 27.05.2016 про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера - держави Тарасенка Олексія Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на члена Наглядової ради - представника акціонера - держави Курочкіну Ірину Юріївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Тарасенко О.О. акцiями ПАТ "НДУ" не володiє (розмір пакету акцій становить 0 відсотків). Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Тарасенко О.О. перебував на посаді Члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" з 26.04.2016 до 27.05.2016. Повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб ПАТ "НДУ". Повідомлення направлено на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "НДУ".
27.05.2016призначеноЧлен Наглядової радиКурочкіна Ірина Юріївнад/в д/в
д/в
0
27.05.2016 від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що здійснює управління часткою акціонера - держави у статутному капіталі ПАТ "НДУ", отримано повідомлення вих. № 12/01/11874 від 27.05.2016 про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера - держави Тарасенка Олексія Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на члена Наглядової ради - представника акціонера - держави Курочкіну Ірину Юріївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Курочкіна І.Ю. акцiями ПАТ "НДУ" не володiє (розмір пакету акцій становить 0 відсотків). Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" призначено на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ", які мають бути проведені не пізніше 30.04.2017. Повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових осіб ПАТ "НДУ". Повідомлення направлено на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПАТ "НДУ". Протягом останнiх п'яти рокiв Курочкіна І.Ю. також займала наступні посади: начальник відділу регулювання діяльності торговців цінними паперами департаменту методології регулювання ринку цінних паперів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (09.11.2009 - 25.01.2012); начальник відділу управління ризиками та пруденційного нагляду за депозитарною та розрахунково-кліринговою діяльністю департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (26.01.2012 - 05.02.2012); директор департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (06.02.2012 - 02.02.2014); директор департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (03.02.2014 до цього часу).