Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
30.05.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПАТ КБ "Центр"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03039 м. Київ проспект Науки 54-Б
4. Код за ЄДРПОУ37119553
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 393-74-00 (044) 393-74-06
6. Електронна поштова адресаavegera@bankcenter.com.ua
7. т.в.о. Голови ПравлінняГлотов О.І.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
27.05.2016призначеноЧлен ПравлінняКлимов Ілля Леонідович
0
Згідно протоколу засідання Наглядової ради ПАТ КБ "ЦЕНТР" №47 від 27.05.2016 р. прийнято рішення призначити Климовича Іллю Леонідовича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), на посаду заступника Голови Правління, члена Правління. Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: з 27 травня 2016 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Регіональний директор у південному регіоні відділу продажу мережі відділень управління роздрібного продажу та дистрибуції ПАТ «УніКредит Банк», Начальник відділу розробки там просування продуктів корпаративного бізнесу Департаменту корпоративного бізнесу ПАТ «Банк «ВОСТОК»