Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.05.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Аграрний фонд"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01001 м. Київ вул. Бориса Грiнченка, 1
4. Код за ЄДРПОУ38926880
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 277-27-00 (044) 277-27-00
6. Електронна поштова адресаinfo@agrofond.gov.ua
7. Голова правлiнняРадченко Андрiй Анатолiйович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.05.2016призначеноголовний бухгалтерТкачук Юлiя Володимирiвнан/д н/д
н/д
0
Згiдно з наказом голови правлiння ПАТ "Аграрний фонд" вiд 25.05.2016р. № 85-к призначено головного бухгалтера управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi фiнансового департаменту Ткачук Юлiю Володимирiвну з 26.05.2016р.з випробувальним термiном три мiсяцi. Посадова особа не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi головного бухгалтера - начальника управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi фiнансового департаменту перебувала понад 7 мiсяцiв (з 20.04.2015 р. по 09.12.2015 р.). Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади директора ТОВ "Сатурн", головного бухгалтера - начальника управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi фiнансового департаменту ПАТ "Аграрний фонд", головного бухгалтера ТОВ "ФК "Фiнцентр".