Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
26.05.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПАТ "АЛЬПАРІ БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01033 м.Київ Тарасівська 19
4. Код за ЄДРПОУ38377143
5. Міжміський код та телефон, факс/044/3647370 /044/3647370
6. Електронна поштова адресаo.ushakova@alpari-bank.com.ua
7. Голова ПравлінняКраснощок О.П.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
25.05.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної радиПетленко Юлія Володимирівнад/н д/н
д/н
0
Рішення про припинення повноважень прийнято єдиним акціонером від 25.05.2016 р. Посадова особа Посадова особа Петленко Юлія Володимирівна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), яка займала посаду Члена Спостережної ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.04.2016. Замiсть звiльненої особи iншу особу не призначено.