Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
| Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "СПАС"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03040 м. Київ проспект 40 рiччя Жовтня, буд.70
4. Код за ЄДРПОУ31623500
5. Міжміський код та телефон, факс+38 067 544 88 50 д/н
6. Електронна поштова адресаnesterenko@ifc.ip-pluss.com
7. Голова правлiнняСiдорова Тетяна Анатолiївна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
25.05.2016обраноГолова Наглядової радиГригоренко Олена АнатолiївнаВА 555705
27.12.1996 Київський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл.
0
Голова Наглядової ради Григоренко Олена Анатолiївна (паспорт: серiя ВА номер 555705 виданий Київський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 27.12.1996) обрано 25.05.2016 р.(дата вчинення дiї 25.05.2016) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Генеральний директор ПАТ "IФК". Рiшення прийнято Наглядовою радою Протокл б/н вiд 25.05.2016р..