Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
25.05.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Банк "Український капітал"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03062 м.Київ пр-т Перемоги,67
4. Код за ЄДРПОУ22868414
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 205-37-26 (044) 205-37-26
6. Електронна поштова адреса offіce@buc.com.ua
7. Голова ПравлінняТіхоміров О.В.

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
124.05.2016фізична особа0.845468.4539
24.05.2016 року Емітент отримав інформацію від власника – Бєлашова Сергія Володимировича-«фізичної особи», про збільшення належного їй пакету акцій ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» у розмірі більше 10 відсотків голосуючих акцій банку. Пакет акцій «фізичної особи», до збільшення становив 694449 штук простих іменних акцій банку (розмір частки 0,8454% від загальної кількості акцій та 0,8608% від кількості голосуючих акцій), після збільшення становить 56233625 штук простих іменних акцій банку (розмір частки 68,4539% від загальної кількості акцій та 69,7069% від кількості голосуючих акцій).