Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
24.05.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49000 м. Днiпропетровськ вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30
4. Код за ЄДРПОУ35985756
5. Міжміський код та телефон, факс(056)3739793 (056)3739793
6. Електронна поштова адресаpravozahust@academy.in.ua
7. ДиректорПодгорна Вiкторiя Вiталiївна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
23.05.2016припинено повноваженняДиректорНомеровська Анастасiя МиколаївнаАО № 295594
29.09.2015 Бабушкiнський РВ у м. Днiпропетровську ГУДМС в Днiпропетровськiй областi
0
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (надалi - Товариство) вiд 23.05.2016 р. прийнято рiшення: 1. У зв’язку iз поданням заяви Номеровською Анастасiєю Миколаївною (паспорт серiї АО № 295594, виданий Бабушкiнським РВ у м. Днiпропетровську ГУДМС України в Днiпропетровськiй областi 29.09.2015р.) про припинення, покладених на неї повноважень директора Товариства за власним бажанням, припинити повноваження директора Товариства, покладенi на Номеровську А.М., з 23.05.2016р. Перебувала на данiй посадi з 27.10.2015р. (7 мiсяцiв).
Вказанi вище особи, акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
23.05.2016обраноДиректорПодгорна Вiкторiя ВiталiївнаАН № 064617
09.10.2002 Iндустрiальним РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
0
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Юридична компанiя «Правозахист Iнвест» (надалi - Товариство) вiд 23.05.2016 р. прийнято рiшення: 2. Обрати з 24.05.2016р. безстроково директором Товариства Подгорну Вiкторiю Вiталiївну (паспорт серiї АН № 064617, виданий Iндустрiальним РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 09.10.2002 р.) на пiдставi її заяви, за сумiсництвом з встановленням їй неповного робочого часу. Протягом останнiх п’яти рокiв за основним мiсцем роботи займала посади: економiста АКБ «Базис» (з 28.09.2009 р. ПАТ «АКБ «Базис»), економiста фiнансового вiддiлу ПАТ «ФБ «Перспектива», економiста ПАТ «КБ «Транспортер», за сумiсництвом обiймала посади: економiста ПАТ «Бiржова Група Перспектива», економiста вiддiлу розвитку фiнансових послуг ПАТ «ФК «Сучаснi Кредитнi Технологiї».
Вказанi вище особи, акцiями (часткою у статутному капiталi) Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.