Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
18.05.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне Акцiонерне Товариство "КРЕДОБАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента79026 м. Львiв Вул. Сахарова 78
4. Код за ЄДРПОУ09807862
5. Міжміський код та телефон, факс0322972308 0322972308
6. Електронна поштова адресаlesya.tykhan@kredobank.com.ua
7. В.о. Голови ПравлiнняШатковскi Гжегож

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
17.05.2016призначеноГолова Спостережної РадиПапєрскi Якуб- -
-
0
Згiдно Положення про Спостережну Раду ПАТ "КРЕДОБАНК" 17.05.2016р., Спостережна Рада Банку постановила призначити Головою Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК" Папєрскi Якуба - заступника Голови Правлiння PKO Bank Polski SA. Членом Спостережної Ради обраний Загальними Зборами ПАТ "КРЕДОБАНК" 27.04.2016р. строком на 3 роки. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Польський акцiонерний банк "Загальна ощадна каса" ( PKO Bank Polski SA), заступник Голови Правлiння. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.
17.05.2016призначеноЗаступник Голови Спостережної РадиЩесьняк Марек- -
-
0
Згiдно Положення про Спостережну Раду ПАТ "КРЕДОБАНК" 17.05.2016р. Спостережна Рада Банку постановила призначити заступником Голови Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК" Щесьняка Марека - заступника Голови Правлiння PKO Bank Hipoteczny SA. Членом Спостережної Ради обраний Загальними Зборами ПАТ "КРЕДОБАНК" 27.04.2016р. строком на 3 роки. Стаж роботи протягом останнiх 5 рокiв: Польський акцiонерний банк "Загальна ощадна каса" ( PKO Bank Polska SA), директор департаменту; ПАТ "КРЕДОБАНК",заступник Голови Правлiння; Allianz Bank Polska SA, директор департаменту . Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй.