Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
18.05.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕКТОР БАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента01033 м. Київ вул. Тарасiвська,9
4. Код за ЄДРПОУ39037656
5. Міжміський код та телефон, факс044 235-09-09 044 235-09-09
6. Електронна поштова адресаbank@vectorbank.com.ua
7. В.о.Голови Правлiння Березовик Вадим Михайлович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
16.05.2016призначеноВиконуючий обов'язки Голови ПравлiнняБерезовик Вадим Михайлович
0
16.05.2016 року Спостережною Радою ПАТ "ВЕКТОР БАНК" (протокол № 17 вiд 16.05.2016 року) прийнято рiшення щодо змiни складу посадових осiб, а саме: призначити виконуючим обов'язки Голови Правлiння - членом Правлiння ПАТ "ВЕКТОР БАНК" Березовика Вадима Михайловича з 17 травня 2016 року до моменту надання згоди на вступ на посаду Голови Правлiння Нацiональним Банком України.
Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:
29.04.2011р. -29.10.2012р.- Голова Правлiння ПАТ "Банк ФОРУМ";
27.11.2012 р.-26.02.2013 р. - Директор з розвитку бiзнесу ПрАТ "СМАРТ -ХОЛДИНГ";
04.06.2013 р.-01.07.2014 р. - Радник Голови Правлiння ПАТ "КБ"ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕТ";
10.02.2015 р.-16.05.2016 р. - Голова Правлiння ПАТ "Комерцiйний Iндустрiальний Банк"


16.05.2016звільненоГолова ПравлiнняЛiчман Ярослав Володимирович
0
16.05.2016 року Спостережною Радою ПАТ "ВЕКТОР БАНК" (протокол № 17 вiд 16.05.2016 року) прийнято рiшення щодо змiни складу посадових осiб, а саме: припинити повноваження Голови Правлiння - члена Правлiння Лiчмана Ярослава Володимировича у зв’язку з його звiльненням за власним бажанням з 16 травня 2016 року.
Посадова особа на посадi перебувала з 25.12.2013
Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Замiсть Лiчмана Ярослава Володимировича призначено В.о. Голови Правлiння ПАТ "ВЕКТОР БАНК" Березовика Вадима Михайловича.

16.05.2016припинено повноваженняЧлен Спостережної Ради Федченко Iгор Михайлович
0
Рiшенням акцiонера ПАТ "ВЕКТОР БАНК" № 2-2016 вiд 16.05.2016 року прийнято рiшення припинити повноваження члена Спостережної ради ПАТ «ВЕКТОР БАНК» Федченко Iгора Михайловича за його власним бажанням з 16 травня 2016 року.
Посадова особа на посадi перебувала з 12 листопада 2014 року.
Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Замiсть Федченко Iгора Михайловича призначено Лiчмана Ярослава Володимировича.

16.05.2016обраноЧлен Спостережної Ради Лiчман Ярослав Володимирович
0
Рiшенням акцiонера ПАТ "ВЕКТОР БАНК" № 2-2016 вiд 16.05.2016 року прийнято рiшення обрати (призначити) Лiчмана Ярослава Володимировича членом Спостережної ради строком на 3(три) роки з 17 травня 2016 року.
Посадова особа часткою в статутному капiталi ПАТ "ВЕКТОР БАНК" не володiє.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:
23.11.2010р. – 31.03.2011 р. ВАТ «БГ БАНК» - заступник начальника вiддiлення № 38 у м. Миколаїв
01.04.2011р. – 31.05.2011 р. ВАТ «БГ БАНК» - заступник начальника вiддiлення № 38 Миколаївської Регiональної Дирекцiї
(27.04.2011 – ВАТ «БГ БАНК» перейменовано на ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ»)
01.06.2011р. – 14.08.2011 р. ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ» - заступник директора Миколаївської Регiональної Дирекцiї
15.08.2011р – 08.02.2013 р. ПАТ «БАНК ПЕРШИЙ»- директор Миколаївської Регiональної Дирекцiї
11.02.2013р – 24.12.2013 р. ПIДПРИЄМСТВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI ОБЛАСТI «ФАРМАЦIЯ» - заступник директора з економiки та фiнансiв ПКВО «Фармацiя»
25.12.2013р – 16.05.2016 р. ПАТ "ВЕКТОР БАНК" - Голова Правлiння