Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
12.05.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублiчне акцiонерне товариство "Продцентр"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента10029 м. Житомир вул. Котовського, буд.61
4. Код за ЄДРПОУ01549863
5. Міжміський код та телефон, факс0412 361275 0412 374303
6. Електронна поштова адресаprodcentr@emzvit.com.ua
7. ДиректорГанна Костянтинiвна Толоконнiкова

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
12.05.2016звільненоГоловний бухгалтерПахова Iнна СергiївнаВН 280775
27.10.2004 Баранiвським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
0
Головний бухгалтер Пахова Iнна Сергiївна (паспорт: ВН № 280775 виданий Баранiвським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 27.10.2004) звiльнена за угодою сторiн згiдно з наказом в.о. директора Товариства №7 вiд 12.05.2016 р. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi головного бухгалтера перебувала з 06.06.2013 р.
12.05.2016призначеноГоловний бухгалтерТрохимчук Вiкторiя ВасилiвнаВН 177107
26.10.2002 Житомирським МВ УМВС України в Житомирськiй обл.
0
Трохимчук Вiкторiя Василiвна (паспорт: ВН № 177107 виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирськiй обл. 26.10.2002) призначена безстроково з випробувальним термiном один мiсяць на посаду головного бухгалтера згiдно з наказом в.о. директора Товариства №7 вiд 12.05.2016 р. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади бухгалтера, заступника головного бухгалтера.