Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
13.05.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТИЦIЙНА ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АРТ КАПIТАЛ"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента03151 м. Київ вул. Народного ополчення, 1
4. Код за ЄДРПОУ33308667
5. Міжміський код та телефон, факс(044) 490-51-86 (044) 490-51-86
6. Електронна поштова адресаlaw@artcapital.ua
7. ДиректорБичник Володимир Володимирович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
11.05.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКравцов Євгенiй Iвановичд/н д/н
д/н
0
Рiшення про припинення повноважень прийнято рiшенням єдиного акцiонера 11.05.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення єдиного акцiонера за заявою посадової особи. Посадова особа Кравцов Євгенiй Iванович (паспорт: серiя номер виданий р. ), який займав посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 4 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Замiсть посадової особи нiкого не обрано у зв'язку iз вiдсутнiстю кандидатур.