Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
11.05.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИСТАЛБАНК"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента04053 м. Київ вул. Кудрявський узвiз, буд. 2
4. Код за ЄДРПОУ39544699
5. Міжміський код та телефон, факс/044/5904661 /044/5904664
6. Електронна поштова адресаo.trubitsyna@crystalbank.com.ua
7. В.о.Голови ПравлiнняЖабська Iрина Миколаївна

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
10.05.2016обраноГолова ПравлiнняГребiнський Леонiд АндрiйовичКО 182257
28.03.2001 Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл.
0
Спостережною радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» вiд 16 березня 2016 року (Протокол № 22) було прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» Гребiнського Леонiда Андрiйовича (паспорт серiя КО № 182257, виданий Крюкiвським РВ УМВС України в Полтавськiй обл. 28.03.2001р.) з 18 березня 2016 року, але не ранiше погодження його на зазначенiй посадi Нацiональним банком України.
Рiшенням Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем вiд 29.04.2016р. погоджено Гребiнського Л.А. на посадi Голови Правлiння ПАТ «КРИСТАЛБАНК», про що отримано лист № 24-0004/39871 вiд 10.05.2016р.
Протягом останнiх рокiв Гребiнський Леонiд Андрiйович обiймав посаду Голови Правлiння ПАТ АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». Зазначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями та часткою в статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» не володiє.