Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
10.05.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ТРIЙКА IНВЕСТ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента49051 мiсто Днiпропетровськ вулиця Винокурова, будинок 5
4. Код за ЄДРПОУ38103607
5. Міжміський код та телефон, факс(056) 7894207 (056) 7894207
6. Електронна поштова адресаinbox@triykainvest.com
7. ДиректорСанжаровський Андрiй Миколайович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
10.05.2016звільненоГоловний бухгалтерПотапенко Тетяну Юрiївну- -
-
0
Дата вчинення дiї: 10.05.2016 р.
Вiдповiдно до рiшення Виконавчого органу (Наказ № 27-к вiд 10.05.2016р.) звiльнено з 10.05.2016р. (за власним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади Головного бухгалтера ПАТ "ФК "ТРIЙКА IНВЕСТ" Потапенко Тетяну Юрiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не володiє акцiями емiтента. Особа перебувала на посадi (рокiв): чотири роки. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.