Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
10.05.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента02160 м. Київ проспект Возз'єднання, 19
4. Код за ЄДРПОУ30968986
5. Міжміський код та телефон, факс044 499 77 61 044 499 77 60
6. Електронна поштова адресаashevkoplyas@alfaic.ua
7. Голова ПравлiнняМейзнер Яцек Якуб

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/пДата зміниДата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1234567
110.05.2016ЕЙ БI ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛIМIТЕДНЕ 167526094.9246
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» отримало iнформацiю вiд особи, яка здiйснює облiк права власностi на акцiї емiтента у депозитарнiй системi України та повiдомляє про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме Компанiя «ЕЙ БI ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛIМIТЕД» (ABH Ukraine Limited), код НЕ 167526, мiсцезнаходження: Темiстоклес Дервi, 5, Эленiон Бiлдiнг, 2-й поверх, Нiкосiя, Республiка Кiпр, 1066.
Набуття пакета акцiй, що становить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй - 94.9246%, що складає 98228 голосуючих акцiй.