Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
04.05.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство "Завод "Часівоярські автобуси"
2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента84551 місто Часів Яр вул. Зелена, буд. 1
4. Код за ЄДРПОУ01350251
5. Міжміський код та телефон, факс(0627)483797 (0627)483766
6. Електронна поштова адресаruta_av@mail.ru
7. ДиректорПолосухін В.І.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
29.04.2016припинено повноваженняГолова наглядової радиПолосухін Олексій Володимирович- -
-
32.0882
Повноваження Голова наглядової ради Полосухiн Олексiй Володимирович припинено 29.04.2016р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмірі 32.0882%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 11.04.2014р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 29.04.2016р.). Питання про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради було включено до порядку денного із міркувань приведення персонального складу Наглядової ради у відповідність до законодавства, яке буде чинним з 01.05.2016р.
29.04.2016припинено повноваженняЧлен наглядової радиЛук'янов Володимир Валентинович- -
-
8.0554
Повноваження Член наглядової ради Лук'янова Володимира Валентиновича припинено 29.04.2016 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емітента в розмірі 8.0554%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 11.04.2014р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 29.04.2016р. ). Питання про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради було включено до порядку денного із міркувань приведення персонального складу Наглядової ради у відповідність до законодавства, яке буде чинним з 01.05.2016р.
29.04.2016припинено повноваженняЧлен наглядової радиПолосухін Олександр Володимирович- -
-
32.0882
Повноваження Член наглядової ради Полосухiна Олександра Володимировича припинено 29.04.2016 р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмірі 32.0882%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 11.04.2014р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 29.04.2016р. ). Питання про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради було включено до порядку денного із міркувань приведення персонального складу Наглядової ради у відповідність до законодавства, яке буде чинним з 01.05.2016р.
29.04.2016припинено повноваженняЧлен наглядової радиДоценко Андрій Олексійович- -
-
0.0001
Повноваження Член наглядової ради Доценка Андрiя Олексiйовича припинено 29.04.2016р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емітента у розмірі 0.00020%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 11.04.2014. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 29.04.2016р. ). Питання про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради було включено до порядку денного із міркувань приведення персонального складу Наглядової ради у відповідність до законодавства, яке буде чинним з 01.05.2016р.
29.04.2016припинено повноваженняЧлен наглядової радиТкаченко Олександр Васильович- -
-
0
Повноваження Член наглядової ради Ткаченка Олександра Васильовича припинено 29.04.2016р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 11.04.2014р. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 29.04.2016р. ). Питання про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради було включено до порядку денного із міркувань приведення персонального складу Наглядової ради у відповідність до законодавства, яке буде чинним з 01.05.2016р.
29.04.2016обраноГолова наглядової радиПолосухін Олексій Володимирович- -
-
32.0882
Голову наглядової ради Полосухiна Олексія Володимировича обрано 29.04.2016р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емітента у розмірі 32.0882%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останніх 5 років: директор по виробництву ПАТ "Завод "Часiвоярськi автобуси". Обрано членом наглядової ради за рiшенням загальних зборiв (протокол № 1 вiд 29.04.2016р.) на термiн 3 роки. Призначено головою на засiданнi наглядової ради ( протокол №3 вiд 29.04.2016р.).
29.04.2016обраноЧлен наглядової радиЛук'янов Володимир Валентинович- -
-
8.0554
Члена наглядової ради Лук'янова Володимира Валентиновича обрано 29.04.2016р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емітента у розмірі 8.05540%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа обрана на посаду на строк 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останніх 5 років своєї дiяльностi : Заст. Директора ТОВ "Фiнфорт-маркет". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 29.04.2016р. ).
29.04.2016обраноЧлен наглядової радиПолосухін Олександр Володимирович- -
-
32.0882
Члена наглядової ради Полосухiна Олександра Володимировича обрано 29.04.2016р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емітента у розмірі 32.0882%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу, 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останніх 5 років своєї дiяльностi: Головний iнженер ПАТ "Завод Часiвоярськi автобуси". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 29.04.2016р. ).
29.04.2016обраноЧлен наглядової радиДоценко Андрій Олексійович- -
-
0.0001
Члена наглядової ради Доценка Андрiя Олексiйовича обрано 29.04.2016р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емітента у розмірі 0.00020%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу, 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останніх 5 років своєї дiяльностi: начальник дiлянки спецтранспортних засобiв ПАТ "Завод Часiвоярськi автобуси". Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1 вiд 29.04.2016р. ).
29.04.2016припинено повноваженняГолова ревізійної комісіїКомаровська Галина Анатоліївна- -
-
1.1e-05
Загальними зборами ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" 29.04.2016р. було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Голови ревізійної комісії Комаровської Галини Анатоліївни (протокол №1) у зв'язку із її виїздом на постійне проживання до іншої місцевості та неможливості у зв'язку з цим виконувати обов'язки посадової особи Товариства. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не наддала. Володіє 1 (однією) акцією Товариства номінальною вартістю 0,25грн., що складає 0,000011% статутного капіталу товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебувала з 24.04.2015р.
29.04.2016обраноЧлен наглядової радиТкаченко Олександр Васильович- -
-
0
Члена наглядової ради Ткаченка Олександра Васильовича обрано 29.04.2016р. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу, 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останніх 5 років своєї діяльності: ПАТ "Завод "Часiвоярськi автобуси" - старший майстер. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 29.04.2016р. ).
29.04.2016припинено повноваженняЧлен ревізійної комісіїКорнілов Олександр Федорович- -
-
0
Загальними зборами ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" 29.04.2016р. було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена ревізійної комісії Корнілова Олександра Федоровича (протокол №1) у зв'язку із тим, що з поважної причини припиняються повноваження голови ревізійної комісії та неможливістю обрати окремого члена ревізійної комісії кумулятивним голосуванням. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебував з 24.04.2015р.
29.04.2016обраноЧлен ревізійної комісіїТкаченко Юлія Владиславівна- -
-
0
Загальними зборами ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" 29.04.2016р. було прийнято рішення про обрання до складу ревізійної комісії Ткаченко Юлію Владиславівну (протокол №1) у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу ревізійної комісії товариства. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акціями Товарситва не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: з 2010 р. по 30.09.2014 р. централізована бухгалтерія для обслуговування дитячих дошкільних закладів і ЦДЮТ, бухгалтер; з 01.10.2014 р. ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси", касир; з 01.03.2016 р. ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси", бухгалтер. Призначено строком на 5 років.
29.04.2016обраноЧлен ревізійної комісіїКорнілов Олександр Федорович- -
-
0
Загальними зборами ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" 29.04.2016р. було прийнято рішення про обрання до складу ревізійної комісії Корнілова Олександра Федоровича (протокол №1) у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу ревізійної комісії товариства. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: з 2009 по цей час працює начальником виробничо-технічного відділу ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси". Призначено строком на 5 років.
29.04.2016обраноГолова ревізійної комісіїЦаренко Інеса Борисівна- -
-
0
Загальними зборами ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" 29.04.2016р. було прийнято рішення про обрання до складу ревізійної комісії Царенко Інеси Борисівни (протокол №1) у зв'язку із припиненням повноважень попереднього складу ревізійної комісії товариства. Того ж дня 29.04.2016р. ревізійною комісією товариства було прийнято рішення про обрання Царенко І.Б. головою ревізійної комісії. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала протягом останніх п'яти років: з 2012 р. працювала в ПАТ "Гарант" заступником директора з персоналу; з 19.03.2012р. по 09.07.2012р. - Часівоярська міська лікарня №3, секретар; з 11.07.2012р. по цей час - інспектор з кадрів ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси". Призначено строком на 5 років.
29.04.2016припинено повноваженняЧлен ревізійної комісіхЦаренко Інеса Борисівна- -
-
0
Загальними зборами ПАТ "Завод "Часівоярські автобуси" 29.04.2016р. було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Члена ревізійної комісії Царенко Інеси Борисівни (протокол №1) у зв'язку із тим, що з поважної причини припиняються повноваження голови ревізійної комісії та неможливістю обрати окремого члена ревізійної комісії кумулятивним голосуванням. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді перебувала з 24.04.2015р.