Авторизация на порталеРегистрация на портале

Авторизация на портале

Авторизуясь на www.stockworld.com.ua Вы получаете доступ к расширенному функционалу портала: комментированию публикаций, организации встреч и участию в мероприятиях, созданию собственного профиля и просмотру профилей других зарегистрированных пользователей портала
РегистрацияЗабыли пароль?
Также Вы можете авторизироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях. Вы автоматически принимаете на себя условия Правил поведения на портале, а также условий перепечатки и другого использования материалов портала
Авторизация на порталеРегистрация на портале
Также Вы можете зарегистрироваться при помощи вашего профиля в социальных сетях :
30.04.2016 | Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітентаПриватне акцiонерне товариство "Попiльнянське мiжрайонне пiдприємство "Сортнасiннєовоч"
2. Організаційно-правова форма емітентаПриватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента13500 Житомирська обл., смт. Попiльня вул. Фрунзе, буд.119
4. Код за ЄДРПОУ00492167
5. Міжміський код та телефон, факс04137 2-54-85 04137 2-54-85
6. Електронна поштова адресаpopsort@emzvit.com.ua
7. ДиректорТалько Сергiй Мар"янович

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішенняЗміни (призначено або звільнено)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиВолодіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
30.04.2016припинено повноваженняГолова Наглядової ради, член Наглядової радиХалiмон Нiна Iванiвнад/н д/н
д/н
0.00017
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2016 р. (Протокол №1 вiд 30.04.2016 р.) припиненi повноваження голови та члена Наглядової ради Халiмон Нiни Iванiвни, яка володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 0.00017 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi голови Наглядової ради перебувала з 21.01.2015 р., на посадi члена Наглядової ради особа перебувала з 20.06.2014 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
30.04.2016припинено повноваженняЧлен Наглядової радиНестерова Галина Устимiвнад/н д/н
д/н
0.00017
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2016 р. (Протокол №1 вiд 30.04.2016 р.) припиненi повноваження члена Наглядової ради Нестерової Галини Устимiвни, яка володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 0.00017 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена Наглядової ради особа перебувала з 20.06.2014 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
30.04.2016обраноГолова Наглядової ради, член Наглядової радиХалiмон Нiна Iванiвнад/н д/н
д/н
0.00017
Халiмон Нiна Iванiвна обрана 30.04.2016 р. за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 30.04.2016 р.) членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Халiмон Н.I. обрана 30.04.2016 р. за рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради №4 вiд 30.04.2016 р.) головою Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00017 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк iнших посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
30.04.2016обраноЧлен Наглядової радиНестерова Галина Устимiвнад/н д/н
д/н
0.00017
Нестерова Галина Устимiвна обрана 30.04.2016 р. за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 30.04.2016 р.) членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00017 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк iнших посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: повар, прибиральниця. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
30.04.2016обраноЧлен Наглядової радиМiцерук Леонiд Анатолiйовичд/н д/н
д/н
0.00013
Мiцерук Леонiд Анатолiйович обраний 30.04.2016 р. за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 30.04.2016 р.) членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00013 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк iнших посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: охоронець. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
30.04.2016припинено повноваженняДиректорТалько Сергiй Мар'яновичд/н д/н
д/н
75.92057
Повноваження Талька Сергiя Мар'яновича, обраного на посаду директора ПрАТ "Попiльнянське "Сортнасiннєовоч" 14.06.2011 р., вважаються припиненими в зв'язку з рiшенням Наглядової ради 30 квiтня 2016 року (Протокол засiдання Наглядової ради №4 вiд 30 квiтня 2016 року) про обрання директора Товариства на новий термiн. Талько С.М. володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 75.9205 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi директора ПрАТ "Попiльнянське "Сортнасiннєовоч" перебував з 14.06.2011 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
30.04.2016обраноДиректорТалько Сергiй Мар'яновичд/н д/н
д/н
75.92057
Рiшенням Наглядової ради 30 квiтня 2016 року (Протокол засiдання Наглядової ради №4 вiд 30 квiтня 2016 року) обрано на посаду директора Товариства Талька Сергiя Мар'яновича на новий термiн строком на 5 рокiв. Талько С.М. володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 75.92057 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду директора, iнших посад не обiймав. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.